Ionizovaný kyslík


Koncepcia Živý kyslík je založená na inovatívnej metóde – báze ionizovaného kyslíka.

Čo je ionizovaný kyslík:

Je to prirodzená súčasť prírodného prostredia – mora, búrok, vodopádov a lesov. Na rozdiel od „klasického“ kyslíka je obohatený o elektricky nabité kladné alebo záporné ióny, ktoré sa tiež nazývajú „vitamínmi“ vzduchu. Vďaka iónom sa táto terapia nazýva aj terapiou ionizovaným kyslíkom, ktorej účinky majú priamy vplyv na vegetatívny nervový systém človeka a na jeho organizmus.

Čo je vegetatívny nervový systém (VNS) ?

Nazýva sa aj autonómnym nervovým systémom (ANS), lebo jeho pôsobenie sa „zďaleka vyhýba“ vedomej kontrole. Reguluje životné funkcie ako je dýchanie, trávenie, látková premena, sekrécia, hospodárenie s vodou a i.

Ako to funguje ?

Živý kyslík je určený pre všetky vekové kategórie bez obmedzenia. Je absolútne zdravotne nezávadný, nemá teda žiadne vedľajšie účinky. Ale naopak „ je to kyslík, ktorý lieči“ !
Je veľmi dôležitý pre správne fungovanie/chod organizmu. Nie každý v našej krajine ovláda pojem „Živý kyslík“. V ostatných krajinách je Živý kyslík známy priamo ako terapia ionizovaným kyslíkom a je známy nielen v komerčnej sfére ako doplnková liečba, ale aj priamo v klinickej sfére medicíny.Živý kyslík je zaužívanou formou doplnkovej liečby a dominantnej stabilizácie vegetatívneho nervového systému (VNS), teda vytvára a udržiava rovnováhu vegetatívneho nervového systému v našom tele. V našich mestách je vzduch znečistený smogom a exhalátmi a práve Živý kyslík je možnosť ako dostať do tela „vitamíny vzduchu“ v podobe ionizovaného kyslíka. Preto už nemusíte navštevovať každú chvíľu prímorské krajiny, či zakaždým vysokohorské prostredie v tejto hektickej dobe. Živý kyslík  je tu priamo pre vás!

fotka_c_1fotka_c_2