Posilnenie imunity


Každý organizmus musí mať určitú formu obrany voči vonkajším vplyvom. Touto obranou je „imunita“. Imunita bráni vplyvu iných organizmov, resp. antigénov pochádzajúcich z vonkajšieho prostredia, ako aj z prostredia vnútorného do nášho organizmu.

V praxi sa antigény nazývajú bunky, časti buniek ( napr. bunkové steny) patogénnych organizmov, vírusy  nádorové bunky, iné cudzorodé látky väčšinou biologického pôvodu a pod. Preto je dôležité dbať na posilnenie imunity organizmu resp. zvýšenie obranyschopnosti organizmu.

Imunita a jej hlavné funkcie:

  • rozpoznať antigény telu vlastné
  • rozpoznať a odstrániť antigény telu cudzie


Príčiny zníženej imunity:

  • znížená imunita býva zväčša pri nádorových ochoreniach, poškodení anatomických bariér (rozsiahle popáleniny, močové katétre) alebo pri dlhodobom užívaní antibiotík, teda pri tzv. superinfekcii, ale aj pri mnohých ďalších problémoch


Imunitu organizmu môžeme posilňovať nepriamo dvomi spôsobmi a to prírodnými vitamínmi (zelenina, ovocie, minerálna voda) alebo umelými vitamínmi (vitamíny z lekárne), či aktívnym športom. Jedným z mála spôsobov ako posilňovať imunitu, resp. zlepšovať chod organizmu priamou formou je Živý kyslík. Jedná sa taktiež o prírodné vitamíny, ktoré sa nazývajú „vitamínmi vzduchu“ (pozri - Živý kyslík). Tieto vitamíny dokážu ovplyvňovať VNS (vegetatívny nervový systém), prostredníctvom ktorého môžeme posilniť imunitný systém priamou formou.

Priamou inhaláciou živého /ionizovaného/ kyslíka v určitých intervaloch, ktoré sa určujú na základe diagnostiky, podporujeme a posilňujeme celkovú imunitu organizmu. Okrem toho je táto terapia dýchania živého kyslíka podporená aj pitím ionizovanej vody obohatenej o kladné, resp. záporné ióny, a to taktiež presne stanovené na základe diagnostiky.