Pre prevádzkovateľa


Metóda Živý kyslík dnes už nie je novinkou na slovenskom trhu. Je dostupná v rozrastajúcej sa sieti prevádzkovateľov.

5 jednoduchých a rýchlych krokov ako si založiť vlastnú prevádzku:


1. krok    kontaktujte našu spoločnosť prostredníctvom (tel., e-mail, web formulár)

2. krok   dohodnite si konkrétny termín na predvedenie procedúry na niektorej z našich prevádzok

3. krok    po osobnej konzultácii si môžete bezplatne zapožičať prístroj na skúšobnú dobu 14 dní

4. krok    po ukončení skúšobnej doby sa môžete rozhodnúť, či máte záujem službu prevádzkovať

5. krok    uzatvorenie zmluvy a dohodnutie podmienok

Týmto spôsobom môžete mať vlastnú prevádzku len za necelé 3 týždne!!

Každý prevádzkovateľ, ktorý má záujem prevádzkovať ktorúkoľvek z týchto procedúr pod značkou Živý kyslík má možnosť informovať sa o cenách a všeobecných podmienkach licencovania cez náš kontaktný web formulár (e-mail) alebo na uvedenom telefónnom čísle.

Prevádzkovatelia dostávajú 100 % know – how, aby mohli poskytovať plnohodnotnú službu.

Každý potenciálny prevádzkovateľ si môže prísť pozrieť ako tieto služby fungujú v praxi na ktorúkoľvek z našich prevádzok („Naši partneri“) na základe vopred dohodnutého termínu (e-mail, tel.).