Čo je stres a ako ho zvládať pomocou živého kyslíka


Čo je stres
, ako vzniká a dá sa ovplyvňovať či odstrániť? Toto je otázka, ktorú si kladú mnohí z nás. V podstate existujú rôzne možnosti ako bojovať proti stresu či už priamo, alebo nepriamo. Nepriamo môžete ovplyvňovať stres, napätie či určitú nervozitu pomocou svojho pozitívneho myslenia alebo naladenia, akousi autosugesciou. Existuje však aj možnosť priamej formy ako zvládať stres a ako ho priamo ovplyvňovať práve prostredníctvom živého kyslíka.

Koncepcia „Živý kyslík“ je založená na inovatívnej metóde – na báze ionizovaného kyslíka. Vďaka iónom sa táto terapia nazýva aj terapiou ionizovaným kyslíkom. Účinky ionizovaného kyslíka majú priamy vplyv na vegetatívny nervový systém (VNS) človeka a na jeho organizmus. VNS sa nazýva aj autonómnym nervovým systémom (ANS), lebo jeho pôsobenie sa „zďaleka vyhýba“ vedomej kontrole. Reguluje životné funkcie ako je dýchanie, trávenie, látková premena, sekrécia hormónov, hospodárenie s vodou a i. Skladá sa z dvoch nervových systémov, ktoré vo svojej podstate pôsobia antagonisticky a nazývajú sa sympatikus (nervový systém poplachovej pohotovosti) a parasympatikus (vágus – nervový systém pokoja).

Napríklad každodenný stres v práci sa prejavuje zvýšenou aktivitou sympatika (nervového systému poplachovej pohotovosti), čo znamená, že celý organizmus pracuje pri zvýšenej aktivite a zvyšuje sa krvný tlak, pulz, činnosť pľúc, človek sa viac potí, a podobne. Zvládať stres je potom veľmi náročné a z dlhodobého hľadiska táto prevaha sympatika pri strese, záťaži a nervozite môže blokovať normálne fungovanie organizmu a vyvolávať aj ďalšie negatívne dôsledky, dysfunkcie, ba aj rôzne ochorenia.

Inhalácia „živého kyslíka“ z prístroja „Oxygen Ion 3000“ je práve ten spôsob, ktorým dokážeme ovplyvňovať a stabilizovať činnosť VNS v našom organizme. V prípade boja proti stresu, napätiu, nervozite je živý kyslík ideálny, pretože dokáže odbúravať stres na 100%-nej prírodnej báze bez akýchkoľvek chemikálií, liekov a pod. Pomocou prístroja VNS Diagnosis 3000 dokážeme zmerať presný stav VNS konkrétneho človeka a následne stanoviť potrebnú terapiu ionizovaným kyslíkom.

Teda v prípade, že sa stres v práci prejavuje zvýšenou aktivitou sympatika prístroj VNS Diagnosis 3000 presne zmeria do akej miery je zvýšený tonus sympatika, vyhodnotí graficky aj číselne a vhodne doporučí potrebný terapeutický program. Odporúča sa niekoľko sedení za sebou, aby účinok terapie živým kyslíkom bol čo najvyšší, a aby stres a napätie boli odbúrané v čo najväčšom rozsahu, teda, aby sa celkový VNS človeka dostal do rovnovážneho stavu.